woordje voor de jubilaris


Gevoelens van blijdschap, liefde en verdriet omzetten in tekst.
Dat is waardevol. Voor nu, voor straks, voor later.
Maar hoe krijg je ze op papier?
Jij vertelt en ik schrijf.
Zorgvuldig weeg ik de woorden.
Ik gebruik humor waar het kan en pas de toon aan waar dat nodig is.

25 jaar in dienst of met pensioen… Het zijn bijzondere momenten voor de medewerker zelf, maar niettemin is dit ook voor de werkgever een bijzondere gebeurtenis. Met nieuwswaarde!

Een woordje voor de jubilaris kan naar wens uit 1 of 2 onderdelen bestaan:

1. Het woordje voor de jubilaris zelf

Dit document kent een soortgelijke opbouw als de terugblik op het leven. De toon waarin het geschreven wordt maakt uiteraard het verschil. Voor een persoonlijke terugblik ga ik op zoek naar gebeurtenissen in het werkzame leven van de medewerker. Voor de afgevaardigde die namens de organisatie het woordje tot de jubilaris mag richten, schrijf ik een prettig leesbaar stuk. De jubilaris zelf krijgt na afloop een unieke terugblik op zijn/haar werkzame tijd binnen het bedrijf.

2. Een persbericht

Een jubileum of pensioen is voor een organisatie van nieuwswaarde. Lokale media schenken hier graag aandacht aan. In het persbericht wordt stilgestaan bij de jubilaris en bij eventueel andere relevante aangelegenheden. Een persbericht is maximaal een half A4.

Wil je het daarnaast ook graag geprint op een geïllustreerde kaart? Dat kan ik ook voor je verzorgen. Voor illustraties werk ik graag samen met Evie Mariek Meij, een jonge talentvolle ontwerpster. Goede ervaringen in drukwerk heb ik met DWC Print.

Krijg een indruk van mijn schrijfstijl (en leer mij meteen een beetje kennen)…

Kan ik iets voor je betekenen? Neem dan gerust contact met mij op.